Wat zijn normale onkosten?

Geüpdatet door Jennifer B.

Normale onkosten zijn die onkosten die de polishouder gewoonlijk heeft, of naar verwachting heeft als gevolg van de schade. U kunt de onkostencategorieën waarvan u verwacht dat uw polishouder ze heeft selecteren om hem te helpen bij het indienen van onkosten. Voorbeelden van deze categorieën zijn Huisvesting, Maaltijden en Aanvullende kilometerkosten. U dient normale onkosten in te stellen voordat ze kunnen worden ingediend.


Hoe hebben we het gedaan?