Polishouder: Ontvangstbewijzen uploaden

Geüpdatet door Jennifer B.

Gebruik de link in de melding Aanvraag betaalbewijs

 1. Klik op de link in de kennisgeving van de Aanvraag betaalbewijs die door uw primaire contactpersoon naar u is gestuurd.
 2. Lees en accepteer de belangrijke informatie, indien nodig.
 3. Selecteer met behulp van het vervolgkeuzemenu Categorie het type betaalbewijs dat u uploadt.
 4. Voeg een afbeelding van het betaalbewijs toe met behulp van Geen bestanden gekozen [Geen bestanden gekozen].
 5. Voer de resterende uitgaveninformatie in.
 6. Klik op Toevoegen.

Wanneer u uitgaven toevoegt vanuit het portaal

 1. Klik op Extra kosten levensonderhoud in uw menu Taken.
 2. Klik op Uitgaven.
 3. Klik op Voeg uitgave toe.
 4. Selecteer het type uitgave in het vervolgkeuzemenu Categorie.
 5. Voeg een afbeelding van het betaalbewijs toe met behulp van Geen bestanden gekozen [Geen bestanden gekozen].
 6. Voer de uitgaveninformatie in.
 7. Klik op Toevoegen.


Hoe hebben we het gedaan?