Hoe word ik teamlid in een project?

Geüpdatet door Jennifer B.

  • Als u een project aanmaakt, wordt u automatisch lid van het project.
  • Als u een resource bent van het bedrijf waaraan het project toebehoort, en toegang probeert te verkrijgen tot een project, krijgt u een dialoogvenster Uitnodigingsverzoek teamlid te zien waarmee u als teamlid toegang kunt vragen aan de hoofdcontactpersoon.
  • Als u geen resource bent van het bedrijf waaraan het project toebehoort, dient u contact op te nemen met de beheerder van het project en te verzoeken of u of uw bedrijf als resource kunnen worden toegevoegd aan dat bedrijf.
Als u al een ClaimXperience-account hebt, wordt u automatisch naar het wachtwoordinvoerscherm geleid wanneer u een uitnodiging accepteert om deel te nemen aan een project.

Hoe hebben we het gedaan?