Primaire contactpersoon: Voordelen van het markeren van items

Geüpdatet door Jennifer B.

Het markeren van vervangingsitems voor persoonlijke eigendommen stelt hoofdcontactpersonen en teamleden met volledige toegang tot een project in staat om:

  • items te identificeren waarvoor vereiste informatie ontbreekt die benodigd is om een claim op te lossen
  • items waarvoor meer informatie vereist is in groepen of individueel te markeren
  • een persoon of alle teamleden op te dragen te werken aan gemarkeerde items en opmerkingen te maken om te verduidelijken wat er gedaan moet worden om gemarkeerde items af te handelen
  • teamleden en polishouders met behulp van een nieuwe meldingssjabloon op de hoogte te stellen wanneer ze werk aan gemarkeerde items krijgen toegewezen
  • opdrachtverkrijgenden en gemarkeerde items te traceren
  • de details van items in het tabblad met gemarkeerde items te bekijken en wijzigingen te accepteren of velden die moeten worden ingevuld opnieuw toe te wijzen.


Hoe hebben we het gedaan?