Polishouder: Markeren van een verkeerd punt

Geüpdatet door Jennifer B.

U hebt de optie om uw laatste punt ongedaan te maken of alle punten die u hebt gemarkeerd te verwijderen.

Om het laatste punt dat u hebt gemarkeerd ongedaan te maken, tikt u op het pictogram Ongedaan maken op uw scherm.

Om de door u gemarkeerde punten te verwijderen,

  1. Tik op het prullenbakpictogram om te verwijderen op uw scherm.
  2. Tik op Ja in het dialoogvenster Metingen verwijderen.


Hoe hebben we het gedaan?