Teamlid: Heeft ClaimXperience-projecten

Geüpdatet door Jennifer B.

Overzicht
ClaimXperience-projecten, ook wel claims genoemd, bevatten samenwerkingsinformatie die via ClaimXperience wordt gedeeld door polishouders en andere teamleden gedurende de hele levensduur van het project.
Basisinformatie over het aanmaken van projecten
Als uw bedrijf u de juiste rechten heeft gegeven, kunt u projecten creëren vanuit ClaimXperience, XactAnalysis, Xactimate of ContentsTrack. U kunt echter geen ClaimXperience-project aanmaken als er al een bestaat met hetzelfde claimnummer en dezelfde polishouder.

Als u een ClaimXperience-project aanmaakt, wordt u automatisch toegewezen als de primaire contactpersoon. U kunt dan een polishouder uitnodigen om deel te nemen aan het project. U kunt de polishouder uitnodigen op het moment dat u het project aanmaakt. U moet dit echter alleen doen als u wilt dat ze meteen een account aanmaken en toegang hebben tot hun claim. U mag een polishouder niet uitnodigen om deel te nemen aan een project als u alleen van plan bent om een live-oproep voor videosamenwerking uit te voeren.
Maak een project in ClaimXperience
 1. Meld u aan bij ClaimXperience.
 2. Selecteer Een nieuw project aanmaken in de kop onder uw naam.
 1. Voer de projectinformatie in bij de lade Nieuw project aanmaken. Vereiste informatie is gemarkeerd met een sterretje.
 1. Selecteer Aanmaken.
De status van een project wijzigen

Om compliance-redenen kunnen projecten niet worden geannuleerd of verwijderd. U kunt de status van een project echter markeren als "Voltooid" of "Gearchiveerd". Beide opties verwijderen het project uit de standaardweergave van de claimbibliotheek.

Door de status van een project te wijzigen, kunt u uw filter Claims Library gebruiken om alleen die projecten met een specifieke status weer te geven, waardoor het aantal weergegeven projecten wordt verminderd en het gemakkelijker wordt om het project te vinden dat u nodig hebt.

Het wijzigen van de status van een project in ClaimXperience heeft geen invloed op de XactAnalysis-status, zelfs niet als het project aan een opdracht is gekoppeld. Ook heeft het wijzigen van de status geen invloed op de mogelijkheid van een teamlid of deelnemer aan dat project om nieuwe inhoud aan dat project toe te voegen.

Optie 1

 1. Zoek het project in uw Claimbibliotheek.
 2. Open het actiemenu door op de verticale ellips op de projectlijn te selecteren.
 1. Selecteer de status van het project.

Optie 2

 1. Zoek het project in uw Claimbibliotheek.
 2. Open het actiemenu door de verticale ellips op de projectlijn te selecteren.
 1. Selecteer Projectdetails.
 1. Selecteer in de lade Projectdetails het pictogram Bewerken.
 1. Selecteer de status in het Status vervolgkeuzemenu.
 1. Klik op Opslaan.

Optie 3

 1. Schakel in uw claimbibliotheek de selectievakjes in voor de projecten waarvan u de status wijzigt.
 1. Selecteer Status wijzigen onder uw naam bovenaan uw scherm.
 1. Selecteer de status.
 1. Klik op Opslaan.


Hoe hebben we het gedaan?