Wat zijn voorkeuren van de polishouder?

Geüpdatet 1 year ago door Jennifer B.

Polishouders stellen voorkeuren voor polishouders in om aan te geven wanneer ze beschikbaar zullen zijn, hoe ze gecontacteerd willen worden en eventuele andere opmerkingen die hun teamleden kunnen helpen. Teamleden ontvangen e-mailmeldingen dat deze voorkeuren worden bijgewerkt, en de wijzigingen worden ook weergegeven op de kaart Voorkeuren van de polishouder op de dashboards van teamleden.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)