Beheerder: Activiteiten die een instantie opnieuw activeren

Geüpdatet door Jennifer B.

Elke wijziging van informatie in het project heractiveert die projecten. Voorbeelden van deze wijzigingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Een bestand toevoegen.
  • Een videosamenwerking starten.
  • Een bericht verzenden.
  • Een label aanmaken.
  • Een aangepaste taak toewijzen.
  • Bijwerken van de gegevens van de polishouder.


Hoe hebben we het gedaan?