Wat moet ik doen als de polishouder de uitnodiging om deel te nemen aan een samenwerking niet ontvangt?

Geüpdatet 1 year ago door Jennifer B.

Zorg ervoor dat u het juiste e-mailadres of mobiele telefoonnummer voor de polishouder hebt.

Als het e-mailadres en telefoonnummer correct zijn, is de uitnodiging mogelijk geblokkeerd als veiligheidsfunctie of verzonden naar een spamfolder, of heeft de polishouder deze mogelijk onbewust geblokkeerd of genegeerd als een bericht afkomstig van een telefoonnummer dat hij/zij niet herkende. Laat de polishouder controleren of hij/zij de uitnodiging heeft ontvangen, maar er niet van op de hoogte was.

Als u de uitnodiging opnieuw moet verzenden,

  1. Klik op het project in uw Claimbibliotheek.
  2. Klik op Uitnodiging opnieuw verzenden (Uitnodiging opnieuw verzenden) boven uw Hoofdmenu.
  3. Bevestig de contactgegevens van uw polishouder.
  4. Klik op Verzenden.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)