Een verzoek van iemand om teamlid van een project te worden afwijzen

Geüpdatet 1 year ago door Jennifer B.

  1. U krijgt een melding dat iemand teamlid wil worden van een specifiek project.
  2. Klik op de link in de melding.
  3. Klik op Afwijzen op de kaart van de aanvrager op de pagina Teamlid.
  4. Klik op Afwijzen in het dialoogvenster Afwijzingsbevestiging verzoek teamlid.
De persoon die het verzoek heeft ingediend krijgt een melding dat zijn verzoek is afgewezen.

Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)