Primaire contactpersoon: Een verzoek om aan een project deel te nemen afwijzen

Geüpdatet door Jennifer B.

  1. U krijgt een melding dat iemand teamlid wil worden van een specifiek project.
  2. Klik op de link in de melding.
  3. Klik op Afwijzen op de kaart van de aanvrager op de pagina Teamlid.
  4. Klik op Afwijzen in het dialoogvenster Afwijzingsbevestiging verzoek teamlid.
De persoon die het verzoek heeft ingediend krijgt een melding dat zijn verzoek is afgewezen.


Hoe hebben we het gedaan?