Polishouder: Extra levenskosten (ALE)

Geüpdatet door Jennifer B.

Bijkomende onderhoudskosten, of BOK, zijn extra onkosten die u maakt als u uw woning moet verlaten vanwege een schade. BOK-categorieën stellen u in staat onderscheid te maken tussen welke soorten onkosten u toevoegt. Voorbeelden van categorieën zijn Maaltijden, Hotel, Huur en Vervoer.

Als de taak met u is gedeeld, kunt u:

  • Onkosten toevoegen en bewerken
  • Informatie over tijdelijke huisvesting toevoegen en bewerken
  • Kwitanties of bonnen voor bijkomende onderhoudskosten uploaden


Hoe hebben we het gedaan?