Teamlid: Creëer een project via ContentsTrack

Geüpdatet door Jennifer B.

Het dialoogvenster ClaimXperience-project maken is gevuld met beschikbare projectgegevens uit ContentsTrack. Voeg ontbrekende informatie toe. Polishouder en schadenummer zijn verplicht.
  1. Log in op ContentsTrack.
  2. Selecteer de opdracht waarvoor u een ClaimXperience-project wilt maken.
  3. Klik op Inventaris.
  4. Klik op Klantportaal.
Als u gekoppeld bent met meerdere ClaimXperience-bedrijven, dient u het bedrijf te selecteren waaronder het project moet worden benaderd.
Op dit punt kunt u de polishouder uitnodigen voor ClaimXperience en selecteren hoe de uitnodiging moet worden verzonden. U kunt de polishouder ook op een later tijdstip uitnodigen vanuit het ClaimXperience-portaal.
U kunt geen ClaimXperience-project maken als er al een project met hetzelfde schadenummer en dezelfde polishouder bestaat. Als het project dat u probeert te maken niet nieuw is, krijgt u het advies om als teamlid toegang te vragen om deel te nemen aan het project.
Als uw ContentsTrack-bedrijf nog niet is ingesteld en geconfigureerd in ClaimXperience, krijgt u het verzoek dit te doen.


Hoe hebben we het gedaan?