Wat gebeurt er wanneer ik van een project wordt verwijderd of wanneer ik mezelf van een project verwijder?

Geüpdatet door Jennifer B.

Wanneer u van een project bent verwijderd, heeft u geen toegang meer tot dat project of de informatie die daarmee samenhangt.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)