Wanneer u de voorkeuren van uw polishouder bewerkt

Geüpdatet door Jennifer B.

Als uw polishouder zijn Persoonlijke voorkeuren wil updaten, maar geen toegang kan krijgen tot zijn account, kunt u de wijzigingen voor hem doorvoeren.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)