Teamlid: Exporteer taakinformatie naar Xactimate

Geüpdatet door Jennifer B.

Alleen voltooide aangepaste taken met kamerafmetingen en/of posten kunnen worden geëxporteerd naar Xactimate.
Door informatie te exporteren worden de gegevens verzonden naar de schade-expert van de gekoppelde opdrachten.
  1. Klik op Aangepaste taken in het menu Taken op uw dashboard.
  2. Klik op het tabblad Toegewezen.
  3. Klik op op de regel van de voltooide taak.
  4. Selecteer Exporteren naar Xactimate.
  5. Klik op Exporteren.


Hoe hebben we het gedaan?