Teamlid: Verwijder een scope

Geüpdatet door Jennifer B.

  1. Klik op Videosamenwerking in het menu Algemene samenwerking op uw dashboard.
  2. Klik op Bereik.
  3. Zoek het bereik dat u wilt verwijderen.
  4. Klik op .
  5. Klik op Verwijderen in het bevestigingsdialoogvenster Bereik verwijderen.
Verwijderde bereiken kunnen niet worden hersteld .


Hoe hebben we het gedaan?