Teamlid: Een verkeerde plek markeren

Geüpdatet door Jennifer B.

U heeft de mogelijkheid om uw laatste punt ongedaan te maken of alle punten die u gemarkeerd heeft te verwijderen.

Om het laatste punt dat u heeft gemarkeerd ongedaan te maken, tikt u [] op uw scherm.

Om de punten die u heeft gemarkeerd te verwijderen,

  1. Tik op [] op uw scherm.
  2. Tik op Ja in het dialoogvenster metingen verwijderen.


Hoe hebben we het gedaan?