Teamlid: Extra woonkosten (ALE) uitgelegd

Geüpdatet door Jennifer B.

Bijkomende onderhoudskosten, of BOK, zijn extra onkosten die polishouders maken als ze hun woning moeten verlaten vanwege een schade. BOK-categorieën stellen gebruikers in staat onderscheid te maken tussen welke soorten onkosten worden toegevoegd. Voorbeelden van categorieën zijn Maaltijden, Hotel, Huur en Vervoer. Als de BOK-taak met u is gedeeld, kunt u een overzicht zien van waarschuwingen voor items die moeten worden beoordeeld, informatie over de tijdelijke huisvesting, en een overzicht van de begin- en einddatum, de verzekerde som en de mensen en dieren die getroffen zijn door de schade. U kunt ook informatie naar behoefte toevoegen en bewerken.

Als de taak Bijkomende onderhoudskosten met u is gedeeld, kunt u:

  • Onkosten toevoegen en bewerken
  • Kwitanties van onkosten opvragen
  • Informatie over tijdelijke huisvesting toevoegen en bewerken
  • Informatie over het huisvestingsbedrijf toevoegen en bewerken
  • Onkosten exporteren


Hoe hebben we het gedaan?