Primaire contactpersoon: Sta de verzekeringsnemer toe om de teruggave van een item aan te vragen

Geüpdatet door Jennifer B.

  1. Klik op het tabblad Persoonlijk eigendom in het menu Taken op uw dashboard.
  2. Klik op het tabblad Schoonmaken/Opslag.
  3. Klik op  onder uw naam.
  4. Klik op de knop Polishouder toestaan items op te vragen.


Hoe hebben we het gedaan?