Beheerder: Een team verwijderen

Geüpdatet door Jennifer B.

  1. Klik op uw naam.
  2. Selecteer Administratie.
  3. Klik op Hulpmiddelen in uw Administratie-menu.
  4. Klik op het tabblad Team.
  5. Klik op de verticale ellips [] op de regel van het team dat u wilt verwijderen.
  6. Selecteer Verwijderen.
  7. Klik op Verwijderen in het dialoogvenster Team verwijderen.


Hoe hebben we het gedaan?