Kan ik een project annuleren?

Geüpdatet 1 year ago door Jennifer B.

Hoewel projecten wel kunnen worden gemarkeerd als Geannuleerd, kunnen ze niet uit de database worden verwijderd. Die projecten kunnen echter wel worden verborgen in de Schadebibliotheek als u de status ervan in Archiveren wijzigt. Alle informatie die wordt toegevoegd aan een project wordt bewaard voor analyse- en rapportagedoeleinden.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)