Hoe kan ik items verwijderen uit mijn inventaris van persoonlijke eigendommen?

Geüpdatet 2 weeks ago door Jennifer B.

U kunt alleen bestanden verwijderen in de inventaris van vervangingsitems.
  1. Klik op Persoonlijk eigendom in het menu Mijn taken op uw dashboard.
  2. Klik op het tabblad Vervangen.
  3. Klik op het inventarisitem dat u wilt verwijderen.
  4. Klik op .
  5. Klik op .
  6. Klik op Verwijderen in het controledialoogvenster.
    Dit vervangingsitem wordt gemarkeerd voor verwijdering en wordt verwijderd wanneer de inventariswijzigingen zijn ingediend.
  7. Klik als de vervangingsitems zijn gemarkeerd voor verwijdering op Wijzigingen indienen.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)